Sjekk/Bestill domene                                                                              Kontrollpanel   Tips en venn   Send Mail    Sidekart    Hjem    

     
   
   
   
   
   
   
 

Bruk av websiden

 
   

Vilkår for bruk av denne websiden

Aksept
Denne websiden er gjort tilgjengelig av DEVCO for informasjonsformål i henhold til de vilkår og bestemmelser som angis nedenfor. Din bruk av denne websiden bekrefter din godkjennelse av de vilkår og bestemmelser som angis nedenfor. Dersom du ikke aksepterer dem, ber vi deg om å vennligst ikke bruke denne websiden.

Opphavsrett
Innholdet på denne websiden omfattes av lov om opphavsrett. Du kan laste ned enkeltkopier av sider, eller annet materiale som finnes på websiden under forutsetning at at det bare brukes til ikkekommersielt bruk. En ytterligere forutsetning med dette er at du ikke på noen måte modifiserer dette materialet, tilføyer det i annet materiale eller endrer/tar bort meldinger om copyright.

Linking
DEVCO har ingen kontroll eller innflydelse over den informasjonen som finnes på websider som er linket til eller fra denne websiden. En link fra DEVCOs webside betyr ikke at DEVCO godkjenner innholdet på en slik side. DEVCO kan ikke på noen måte gjøres ansvarlig for informsjonen på en linket webside eller din bruk av en linket webside. DEVCO forbeholder seg retten til å begrense linking til rammer i andre nettsider (framing). Du aksepterer å umiddelbart avslutte framing av hele eller deler av websiden dersom du mottar en skriftlig henvendelse om dette fra DEVCO.

Forbehold
Det tas forbehold om skrivefeil. Vær oppmerksom på at denne websiden kan inneholde foreldet eller innkorrekt informasjon. Innholdet på denne websidenkan bli endret uten ytterligere varsel. DEVCO påtar seg ikke juridisk ansvar for riktigheten av informasjonen. Den informasjon som finnes på websiden, eller som kan lastes ned herfra, mottar man således i den tilstand den er uten noen som helst garantier. Ditt bruk av websiden skjer på egen risiko og det er ditt ansvar å ta de forsiktighetsregler for at forsikre deg om at innholdet er fri fra virus etc. DEVCO er ikke ansvarlig for eventuelt tap eller skade som kan ha oppstått som følge av bruk av denne websiden eller informasjon fra denne. Det finnes ingen garanti for at websiden alltid kommer til å være tilgjengelig og den kan i visse perioder være i ustand eller fungere mindre tilfredstillende. Websiden kan når som helst og uten varsel tas ned og være ute av funksjon. DEVCO har intet ansvar for at denne websiden er kompatibel med den webleser eller annen programvare som du bruker.

© 2000-2006 DEVCO